Tomb Raider The Last Adventure DEMO (Adam)

Zde můžete psát návody na jednotlivé levely v databázi: LevelDatabáze.
  • Advertisement

Tomb Raider The Last Adventure DEMO (Adam)

Příspěvekod Sakul » pát 16. zář 2011 23:18:38

LARA'S HOME

Lara po ukončení videa sa vydala k schodisku, kde zahla doľava prešla až na protivnú stranu veľkej haly stisla tlačidlo a otvorila si dvere do salónu. Šla doľava, prešla schodmi do knižnice, prišla až k oknu, rozhliadla sa okolo seba a uvidela poličku a vysunutú knihu. Zatiahla za knihu a otvorila si dvere na povalu. Vrátila sa do veľkej haly prešla dvermi, vybehla po schodoch hore a prišla až k oknu, kde na zemi zobrala prvý SECRET. Na povale našla ešte lekárničku za krabicami a svetlice. Vrátila sa späť na schodisko do veľkej haly šla po schodoch dole prešla do telocvične až na koniec do miestnosti s bazénom. Prišla k skokanskému mostíku, kde za nim zbadala tlačidlo. Stlačila ho a uvidela, ako sa jej v známej miestnosti otvorili dvere. Vydala sa k nim a potiahla páku, čím si otvorila vzadu dvere do archívnej miestnosti. Rýchlo šprintovala do miestnosti, kde uvidela vzácne artefakty, tie si až tak nevšímala, všimla si z oboch strán kozubu dve tlačidla, ktoré stlačila. Otvorili sa jej dvere do záhradného labyrintu. Vrátila sa späť, otvorila si vstupné dvere a vyšla von. Mala dve možnosti buď vojde do labyrintu, alebo obehne celí dom a dostane sa až k cvičisku. Vybrala si druhu možnosť a vydala sa k cvičisku. Obehla celé cvičisko až sa dostala k bránke. Tú si otvorila a vydala sa do labyrintu. Mala za úlohu nájsť páku, ktorá sa nachádzala v strede labyrintu. Skôr ako začala hľadať správnu cestu k páke vydala sa k druhému SECRET.
I.CESTA
Vydala sa doľava, druhá cesta v pravo, znovu doľava a prvá cesta v pravo, prišla až k druhému SECRETU
II.CESTA
Šla doľava, druhá cesta v pravo, opäť doľava a prvá cesta v pravo. Prišla až k jame, skočila dnu a prešla murovanou chodbou do stredu labyrintu kde uvidela oproti páku. Zatiahla za ňu a rýchlo sa vrátila von z labyrintu, šla cez otvorenú bránku zahla doľava a prešla po schodoch dole cez malú chodbičku do malej miestnosti s bazénom. Neskákala do vody, prešla až na koniec kde zobrala zo zeme kľúč. Vydala sa známou cestou do vstupnej haly. Skôr ako vybehla po schodoch do jej izby, vydala sa do telocvične vyliezla po rebrine hore prerúčkovala až na druhú stranu a vzala posledný SECRET. Teraz sa už mohla vrátiť do jej izby kde si otvorila s kľúčom dvere do šatníka, kde vzala jednu lekárničku, náboje, svetlice a zbrane. V tom videla ako sa jej otvorila bránka, ktorou sa dostala na koniec tejto úrovne.

VENICE
Po dopade šla Lara až na koniec ulice, kde na ňu vybehol pes. Zastrelila ho a pokračovala k malému nádvoriu, kde zastrelila nepriatela. Prešla cez uličku a dostala sa k malému prístavu, vedľa ktorého uvidela dom. Šla do domu, kde stlačila tlačidlo a otvoril sa jej nad ňou poklop. Vyliezla po rebríku, prešla po moste a stlačila ďalšie tlačitko, ktorým si otvorila dvere v uličke na začiatku. Vrátila sa k uličke, prešla otvorenými dverami do domu. Vydala sa doľava kde stlačila tlačidlo, ktorým si otvorila dvere do malej miestnosti. Vyšla hore po schodoch zabila nepriateľa, zobrala mu lekárničku. Prišla do malej haly, kde na zemi uvidela zrúcaný stĺp. Vyliezla naň a skočila na vrchnú rímsu. Vytiahla sa hore a v stene uvidela dieru, prešla cez dieru, do malej chodby až k oknu. Z okna skočila na balkón, kde zo zeme zobrala kľúč. Pred sebou uvidela malú štrbinku, prerúčkovala až na druhú stranu, kde si zobrala náboje do brokovnice. Opäť prerúčkovala naspäť skočila na zem a vrátila sa na nádvorie. Teraz si už mohla otvoriť dvere do ďalšieho domu. Vybehla po schodoch zlikvidovala dvoch nepriateľov a vyšla do malej izby, kde si zo stola zobrala kľúč od prístavu. Von vyšla cez rozbité okno, preskočila červený prístrešok a vytiahla sa do malej murovanej chodby pre brokovnicu a náboje. Vrátila sa k malému prístavu a skočila do vody. Plávala doľava cez uličku z plošinky si zobrala svetlice, skočila do vody a plávala cez ulicu (snažila sa vyhýbať odstrelovačom ), vo vode uvidela malú chodbu, tu si zatiaľ nevšímala, prešla cez dlhú ulicu, ktorá mala po ľavej strane dva tuneli, prvý tunel minula a k druhému doplávala. Plávala cez tunel až prišla k ďalšiemu malému prístavu, po ľavej strane uvidela dvere, podplávala ich a dostala sa k člnu. Vyliezla na drevenú rímsu stlačila tlačidlo, ktorým si otvorila bránu pri začiatku. Vložila do schránky kľúč a otvorila si dvere vedľa nej. Teraz už mohla nasadnúť do člna. Šla doľava na rázcestí doprava a stále rovno kde zabočila do ulice s mínami. Rozbehla sa a v rýchlosti skočila z člna, ak by sa jej to nepodarilo v čas, prišla by o život. Počula veľký výbuch a rúcanie domu. Vrátila sa na rázcestie kde už videla zničený dom a zničené schody po ktorých vyšla do malej miestnosti s otvorom v strope, vyliezla na malú povalu kde zo zeme zobrala ďalší kľúč od prístavu. Vyšla z miestnosti a vydala sa hore kde zastrelila nepriateľov a zobrala si od jedného lekárničku. Z rozbehom skočila na balkón kde zobrala šípy do harpúny a prvý SECRET. Vrátila sa späť dolu, prešla po zničených schodov do vody. Plávala na rázcestí doľava do úzkej uličky a stále rovno na konci nikam nezabočila, šla cez ďalšiu úzku uličku až prišla k ďalšiemu prístavu. Podplávala vráta až do malej miestnosti s ďalším člnom. Vyšla z vody stlačila tlačidlo a otvorila si s kľúčom drevené vráta. Teraz sa mohla vydať k SECRETU, alebo pokračovať ďalej. Rozhodla sa že si pôjde po posledný SECRET. Nasadla na čln a vrátila sa späť k rázcestiu. Prešla cez tunel zahla doprava až prišla k uličke kde uvidela pod vodou tunel. Prešla ním plávala hore ďalším tunelom až na koniec. Vyliezla hore po rebríku, prešla nízkym prechodom v chodbe až vyšla na balkón. Zobrala SECRET a zastrelila odstrelovačov. Vrátila sa k člnu, nasadla a vydala sa opäť na ulicu s dvomi tunelmi. Tento raz išla cez prvý tunel kde zabočila doľava a na konci uličky doprava až prišla k domu s gondolami kde v okne videla strieborný kľúč. Vyliezla z vody prešla malou uličkou, kde uvidela zrúcaný dom. Vyliezla po tehlách až k otvoru kde prešla do miestnosti s tromi poschodiami. Skočila do vody a vytiahla sa na plošinku kde zatiahla za páku. Otvorila si tak dvere do domu vedľa uličky s mínami. Vrátila sa k člnu, prešla úzkou uličkou až k rázcestiu a vydala sa k otvoreným dverám. Najprv zastrelila nepriateľa so psom, vošla do miestnosti kde pozbierala veci a zatiahla za páku, čím si otvorila dvere na jednom balkóne. Skôr ako nasadla do člna šla až k drôtenému plotu kde vyliezla na drevenú rímsku a skočila na most. Vydala sa doľava po jej pravici našla na stene páku, ktorou si otvorila dvere do domu, kde pozbierala malú lekárničku, náboje do granátometu a šípy. Vrátila sa späť k člnu a vydala sa až na začiatok k prístavu. Šla do domu kde vyliezla po rebríku a prešla cez most. V tom zbadala, že na ľavej strane je rozbité okno. Preskákala červené prístrešky a skočila na malí balkónik, zastrelila nepriateľa a vošla do otvorených dverí. Na stene zatiahla páku, čím si otvorila dvere do ďalšieho domu. Vrátila sa k člnu a zabočila až za roh ulice prešla otvorenou bránou až k domu kde si dávala pozor na odstrelovača. Vošla dnu a videla vo vode kľúč, zobrala ho ale skôr ako vyšla von zobrala ešte lekárničku. Nasadla na čln a vrátila sa späť na ulicu s dvomi tunelmi. Znova zabočila do prvého z nich a opäť zabočila doľava. Prešla uličkou a skočila do vody. Vytiahla sa na drevenú rímsu a otvorila si s kľúčom dvere do domu. Prešla cez chodbu do miestnosti s krbom. Rozbehla sa, preskočila oheň a vytiahla sa po schodoch hore. Skĺzla do vody kde podplávala malú štrbinku a vynorila sa v malej tmavej miestnosti, kde zatiahla za páku. Rýchle sa musela vrátiť do miestnosti s ohňom, preskákala plošinky a dostala sa na druhú stranu skôr ako sa znovu zapálil oheň. Vyšla hore po schodoch a vystrieľala nepriateľov a psov. Vošla do chodby zahla po schodoch doprava kde uvidela kľúč. Skôr ako ho zobrala si dala lekárničku. Vystrieľala nepriateľov a psov a vrátila sa otvorenými dverami k člnu. Nasadla naň a prešla známou cestou k ulici z dvomi tunelmi, zabočila doprava potom doľava a tesne pod balkón si zaparkovala čln. Vrátila sa späť, vyliezla na drevený most a odtiaľ vyskákala po tehlách až na červený prístrešok. Z neho preskočila na ďalší, zobrala svetlice a vyliezla po stene hore. Z rozbehom preskočila do otvoru, kde si zapálila svetlicu. Do kľúčovej schránky vložila kľúč a vošla dverami do malej chodbičky. Zatiahla za páku a rýchle skočila do člnu. Mala málo času, aby sa dostala k otvoreným dverám. Šla cez ulicu s tunelmi zabočila do prvého a stále rovno. Na rázcestí nezabáčala, zabočila až prišla do uličky s mínami. Prešla cez dvere a plavila sa až k vodopádu, ktorý ju stiahol dole do kanála. Skočila z člna a plávala do otvoru pod vodou, zahla doprava až sa dostala k páke. Zatiahla za ňu a vrátila sa nadýchnuť do miestnosti s člnom. Opäť sa ponorila plávala cez poklop do chodbičky, kde zatiahla za druhú páku. Vtedy sa zdvihla vodná hladina v miestnosti. Nasadla do člna a prešla cez chodbu do podzemnej garáže. Skočila z vody, zobrala si svetlice a nasadla znovu na čln. Rozbehla sa a cez strmú chodbu prešla k uličke s gondolami. Rozlúčila sa s člnom a skočila do vody, kde zatiahla za páku. Ňou si otvorila dvere do ďalšej úrovni.

THE LOST LIBRARY
Lára túto úroveň začínala v malej chodbičke za zavretými dverami. Pokračovala chodbou až prišla na terasu. Zastrelila psa, ktorý na ňu vybehol a zobrala si na konci lekárničku. Nad sebou uvidela prvý SECRET. Vydala sa až na roh terasy, stúpla si na začiatok a zachytila sa rukami okraja rímsy. Zobrala SECRET a vrátila sa dolu. Rozstrelila všetky okná a vydala sa do veľkej sieni s poškodeným stropom. Zastrelila nepriateľov a stúpila si na samý okraj odtrhnutej časti stropu. Spravila salto dozadu a zachytila sa rímsy, ktorú videla pred sebou. Vytiahla sa hore, skočila na druhú stranu a opäť skočila na malí balkónik. Zatiahla za kocku, čím si uvoľnila cestu ďalej. Znovu sa rozbehla a skočila na protivnú rímsu a odtiaľ rovno do chodby za kvádrom. Prešla chodbou, vyhýbala sa sekajúcim sochám a stlačila na konci chodby tlačidlo, ktorým si otvorila poklop pri terase. Vrátila sa na okraj balkóna a preskočila na drevenú rímsu. Z nej na ďalšiu rímsu. Otočila sa o 180 stupňov až v stene zbadala prasklinu. Zachytila sa jej a rúčkovala doprava až prišla na koniec. Vytiahla sa hore k páke za ktorú zatiahla. Uvidela, ako sa jej v salóne otvorili dvere. Skočila dole a vydala sa do chodby, kde na ňu vybehol pes. Skôr ako zahla doprava, šla stále rovno až spoza kvetu uvidela tlačidlo. Stlačila ho, čím si otvorila dvere k ďalšiemu SECRETU. Vrátila sa naspäť pokračovala chodbou kde vtedy na ňu vybehol pes a vyšla hore po schodoch do prvého salónu. Dverami prešla do druhého salónu kde oproti zatiahla za kocku, čím si uvoľnila cestu k druhému SECRETU. Zobrala ho a vrátila sa späť do salónu. Rozstrelila ďalšie okno a vyšla na malí balkónik. Do vody v žiadnom prípade neskákala. Preskočila na susedný balkónik, rozstrelila okno a prešla nim do tretieho salónu. Vyliezla na stôl a zobrala kľúč. Postrieľala nepriateľov a vrátila sa späť na terasu. Rozstrelila ďalšie okno a vošla do miestnosti. Vytiahla sa otvoreným poklopom hore, zatiahla za páku a v rýchlosti preskočila do miestnosti. Zastrelila nepriateľa a skôr ako vliezla do komína prišla si po ďalší SECRET. Po rebríku vyšplhala do malej miestnosti, kde zobrala tretí SECRET. Preskočila jamu a prišla až na okraj balkónu. S rozbehom skočila na červený prístrešok a rúčkovala doprava. Na konci vyliezla na prístrešok a skočila salto dozadu. Z balkónika skočila rovno cez rozbité okno do domu. Vybehla hore schodmi a zastrelila dotieravého nepriateľa. Dostala sa do malej miestnosti s knižnicou, kde nad poličkou videla páku. Vyliezla k páke a zatiahla ju, čím si otvorila dvere tesne pod sebou a tajné dvere na chodbe. Zobrala si kľúč a prešla dverami. Rýchlo sa tlačila do dverí, pretože inak by sa pred ňou zavreli a nedostala by sa ďalej. Skĺzla dole do veľkej sieni a vydala sa chodbou, kde na konci zahla doľava až prišla do malej izby. Zastrelila nepriateľa a do schránok vložila svoje dva kľúče, čím si otvorila poklop na chodbe s kvetmi. Vytiahla sa hore, otočila sa o 180 stupňov a preskočila na druhú stranu. Zobrala zo zeme svetlice a pokračovala na koniec chodby, kde skĺzla dole do vody (dávala si pozor na nože). Preplávala tunelom a na konci sa otočila znovu o 180 stupňov. Nad sebou uvidela páku za ktorú zatiahla. Otvorila si poklop, ktorým sa dostala do zatopenej chodby. Prešla chodbou zastrelila nepriateľa, zobrala si svetlice a dávala si pozor na ďalšie nože. Prišla na okraj drevenej plošinky, skočila a podplazila sa pod nože. Pri konci sa rýchlo postavila a skočila do zatopenej knižnici. Vydala sa v ľavo, vyliezla po regáloch hore a zobrala si veci. S rozbehom skočila na druhú stranu a vytiahla sa do malej chodby. Otvorili sa jej dvere do obrovskej haly s troma lustrami. Postrieľala nepriateľov a psov, zobrala si veci, ktoré našla v miestnosti a vytiahla sa na najnižší luster. Z neho skočila na ďalší luster a z rozbehom z neho skočila na plošinku po pravej strane. Zatiahla za páku, čím si otvorila cestu ku kľúču. Z rozbehom skočila na stredný luster a z neho na najvyšší luster. Vytiahla sa až na povalu, kde zastrelila dve krysy a prešla až na koniec kde vyliezla na plošinku. Postavila sa až na úplný okraj plošinky a skočila na drevený trám. Z neho preskočila na druhú stranu, kde zastrelila krysu. Vyliezla na tehlovú plošinku a vyskočila na trám, ktorý mala pred sebou. Zatiahla za páku, čím sa prehodilo výškové poradie lustrov. Spadla na najvyšší luster z neho skočila na prostredný a z neho na najnižší. S rozbehom skočila do otvoru, kde zobrala zo zeme kľúč. Opäť skočila na najnižší luster a z neho na prostredný. Po ľavej strane uvidela plošinku, na ktorú skočila. Prišla až k páke za ktorú zatiahla. Otvorila si poklop v spodnej časti za ohňom. Rozstrelila okno a skôr ako sa pustila dole do komína, šla si po ďalší SECRET. Skočila na balkónik pred sebou a z neho na červený prístrešok. Zobrala SECRET a vrátila sa späť. Skočila do komína preplávala do zatopenej časti, kde na ňu strieľal odstrelovač. Zabila ho a vyliezla z vody, kde zabila ďalšie krysy. Stúpila si pred okraj plošinky a s rozbehom skočila na nižší múrik zobrala si svetlice a skočila na druhú stranu do vody. Plávala dole zatopenými tunelmi až k SECRETU. Zobrala ho a rýchlo sa šla nadýchnuť do miestnosti, prešla cez dvere a skočila na plošinku. Do schránky vložila kľúč a šla do chodby, kde zabila nepriateľov a psa. Vošla do obrovskej knižnice a hneď po ľavej strane našla tlačidlo. Stlačila ho, čím si otvorila vonku dvere. Prešla chodbami do malej siene, kde na obidvoch stranách stlačila tlačidla. Otvorili sa jej dvere do ďalšej malej miestnosti. Dala si lekárničku a zastrelila nepriateľov. Vyšla von vyhla sa odstrelovačovy (alebo ho rovno zabila). Skočila do vody a plávala až na koniec uličky kde na zemi zobrala kľúč. Vrátila sa späť a prešla otvorenými dverami až na drevenú plošinku. Po pravej strane rozstrelila okno a vošla do miestnosti, kde vyliezla do hornej časti domu. Pred sebou našla miesto s rozvodovou skriňou. Vložila tam kľúč a počula silný výbuch. Po výbuchu sa vrátila späť do uličky, kde pred sebou uvidela zničený dom, ktorý odpálila s kľúčom. Vyliezla po zničených častiach steny do otvoru. Skočila dnu a plávala doľava, kde sa vytiahla na rímsu z nej na hornú rímsu a stej na strechu. Skočila si ešte po náboje a mohla prejsť na vyvýšeninu. Zabočila do chodby a spustila sa dole.
INFO:
Sakul WORLD: www.sakul.cz/
Sakul YouTube: www.youtube.com/user/sakulraider

Možnost příspěvku (Donate):
Patreon: https://www.patreon.com/sakul
PayPal: SakulRaider@seznam.cz
BU: 670100-2208863541/6210
Uživatelský avatar
Sakul
Administrátor
Administrátor
 
Příspěvky: 1463
Věk: 40
Registrován: úte 30. bře 2010 18:13:08

Zpět na Návody


  • Advertisement

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník